estetik_plastik_ve_rekonstrüktif_cerrahi
prof._dr._burçak_tümerdem_uluğ
 
prof._dr._burçak_tümerdem_uluğ


 
   
Anasayfa
Özgeçmiş
İletişim
Medya
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meme Estetiği
 
MEME REKONSTRÜKSİYONU / MEME ONARIMI
 
 
prof._dr._burçak_tümerdem_uluğ
 
 
  Meme rekonstrüksiyonu / meme onarımı ameliyatı nedir?

Meme rekonstrüksiyonu, kanser nedeniyle memenin bir kısmının veya tamamının alındıktan sonra memenin yeniden oluşturulmasına yönelik cerrahi tekniklerin genel tanımıdır.
Günümüzde gelişen teknoloji ve koruyucu hekimliğin yaygınlaşmasıyla meme kanserinin saptanması çok erken yaşlarda olmaktadır. Kadın için çok önemli bir organ olan memenin kaybı her yaştaki kadının psikolojisini derinden etkiler.
Memenin yeniden oluşturulmasına yönelik ameliyatlar kişinin kanser tedavisini etkilemez. Bu nedenle kanser tanısı konduktan sonra hastayla memesinin yeniden oluşturulabileceği bilgisi mutlaka paylaşılmalıdır.Tümörün büyüklüğü, koltuk altındaki lenf nodlarının tutulumu, yaş, ailede meme kanseri hikayesi, östrojen reseptör varlığı gibi birçok faktörler göz önüne alınarak hastanın cerrahi ve onkolojik tedavisi planlanır. Kanser ameliyatıyla eşzamanlı veya daha sonra meme rekonstrüksiyonu yani memenin yeniden oluşturulması ameliyatı gerçekleştirilir. Kanser ameliyatının hemen devamında eşzamanlı yapılan meme rekonstrüksiyonu hastanın ameliyat masasından meme ile uyanmasını sağlar. Eşzamanlı onarımın yapılması uygun olmayan durumlarda veya hasta tercih etmemişse onkolojik tedavi tamamlandıktan sonra, hasta kararını verdiği zaman da rekonstrüksiyon gerçekleştirilebilir. Bu amaçla hangi tekniğin kullanılacağını, hastanın kanser ameliyatı sonrası ışın tedavisi alıp almayacağı, vücut yapısı, genel sağlık durumu ve hastanın beklentileri belirler.

Meme rekonstrüksiyonu ameliyatı nasıl yapılır?

Meme rekonstrüksiyonu ameliyatı, hastanede ameliyathane şartlarında genel anestezi altında gerçekleştirilir. Bu amaçla farklı teknikler mevcuttur.
Silikon meme protezi kullanılarak yapılan meme rekonstrüksiyonunda meme dokusu alındıktan sonra kasın altına, eğer cilt ve ciltaltı doku yeterli ise kalıcı protez, yeterli değilse doku genişletici yerleştirilir. İki hafta sonra doku genişletici serum fizyolojik ile seanslar halinde şişirilerek meme 1-2 ay içinde hedeflenen hacime getirilir. Hedeflenen hacimden en az altı ay sonra doku genişletici çıkarılarak kalıcı meme protezi yerleştirilir. Bir kısmı silikondan oluşan, hem doku genişletici hem de kalıcı protez olarak kullanılan meme protez tipi ilk ameliyatta tercih edilmişse, meme hedeflenen hacime getirildikten en az 6 ay sonra protezin serum fizyolojik ile şişirilmesini sağlayan ara bağlantısı lokal anesteziyle çekilerek protez yerinde bırakılır.
Hastanın otolog dokularla yani kendi dokusunun kullanılarak yapılan meme rekonstrüksiyonunda en sık karın ve sırt dokusu tercih edilir. Hangisinin kullanılacağını kişinin vücut yapısı ve hastanın tercihi belirler. TRAM flep olarak adlandırılan teknikte karın dokusu kısmen karın kasıyla (rektus abdominis kası) birlikte kullanılarak yapılır. Bu teknik karın bölgesinde doku fazlalığı olan aslında karın germe ameliyatı adayı da olabilecek hastalar için uygundur. İz karın germe ameliyatındaki gibi iç çamaşırının altında saklanır. Karın bölgesinde yeterli doku olmayan hastalarda sırt dokusu tercih edilir. Bu teknikte sırt dokusu kısmen sırt kasıyla (latissimus dorsi kası) birlikte kullanılır. Sırt bölgesinde özellikle zayıf hastalarda kitle oluşturabilecek doku fazla olmadığı için bu teknikte beraberinde meme protezi kullanılabilinir. İz sütyen içinde saklanacak şekilde planlanır. Otolog dokunun kullanıldığı bu tekniklerde hastanede kalış ve aktif hayata dönüş süresi meme protezi / doku genişletici kullanılarak yapılan tekniklere göre daha uzundur. Her bir tekniğin ameliyat sonrası iyileşme süreci, revizyon olasılıkları, sonuçları detaylıca görüşülmelidir.

Yeni meme başı nasıl yapılır?

Meme kanseri nedeniyle memenin tamamının alınması gereken durumlarda çoğunlukla meme başı da ameliyata dahil edilir. Eşzamanlı veya geç dönemde yapılan meme rekonstrüksiyonu ameliyatlarında öncelikle memenin yeniden oluşturulması hedeflenir. Memenin şekli ve hacimiyle ilgili tüm cerrahi süreç sona erdikten sonra meme başının yapılması planlanır. Ancak karşı memenin yeni yapılan memeyle şekil ve hacim olarak uyumu bu aşamada çok önemlidir. Sağlam meme sarkık ve iriyse küçültme-dikleştirme, küçük ise büyütme ameliyatı yapılması tercih edilir. Böylece yeni oluşturulan memenin memebaşı sağlam memeninkiyle simetrik olarak yapılarak daha estetik bir sonuç elde edilir. Memebaşı meme ucu (nipple) ve etrafındaki kahverengi dairesel ciltten (areola) oluşur. Meme ucu etraf meme dokusundan planlanan lokal fleplerle oluşturulur. Areola ise kasık bölgesinden alınan deriyle veya sıklıkla tatuaj / dövme ile yapılır.
 
  

Copyright © 2012 Doç. Dr. Burçak TÜMERDEM ULUĞ

Bu internet sitesinin tüm hakları saklıdır, siteden alıntı yapılamaz. Bu site T.C. ve uluslararası fikir hakları kanunları ile korunmaktadır. Bu sitede yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlıdır; hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılmaz, bu konuda herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.